Tillsyn – goda exempel

Här har vi samlat goda exempel på hur du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet kan inkludera MKN. Vi hoppas du kan få inspiration och hitta exempel på verktyg för hur du kan arbeta.

Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten besöker verksamheten och informerar om vattenförvaltningen och MKN. Länsstyrelsen i Jönköpings län har mycket material kring detta.

OBS! 1 januari 2019 kom en förändrad lagstiftning som gör att det är möjligt att ställa högre krav på verksamhetsutövare att redovisa sin påverkan av vattenmiljön på kvalitetsfaktornivå.

Läs mer om förändringarna i lagstiftningen från 2019

På Vattenmyndigheternas webbplats finns en skrift som ger kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN.

Verktyg för bättre vatten, Vattenmyndigheterna

Samtliga exempel i detta handläggarstöd är daterade innan 2019. De är fortfarande väl användbara, men tänk på att stämma av med de nya §§ i miljöbalken.

Tillsyn i ett samlat grepp

Vi har sammanställt exempel på hur det går att arbeta med tillsyn utifrån ett samlat grepp. Antingen från ett avrinningsområdespersepktiv alternativt bransch eller ämne. Du hittar allt detta på vår sida Tillsyn i ett samlat grepp.

Stöd i tillsynen

Letar du checklista eller mallar med koppling till MKN och tillsyn miljöfarlig verksamhet? Vi har samlat material på vår sida Stöd i tillsynen.

Tillsynsprojekt med fokus på MKN

Länsstyrelsen i Jönköpings län har bedrivit ett treårigt tillsynsprojekt, 2018-2020, med fokus på MKN vatten. Inom projektet finns mycket användbart material framtaget. Vi har sammanställt en del av materialet på vår sida Tillsynsprojekt med fokus på MKN.