Nyheter

Verksamhetsplan 2025-2027

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2025-2027 vid sitt möte den 13 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur