Nyheter

Utvinningsavfall – täkter

När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska

Verksamhetsberättelse 2023

Är du nyfiken på vad vi sysslar med inom Miljösamverkan Sverige? Kika igenom vår verksamhetsberättelse för 2023. Här finns information om alla projekt som avslutades

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur