Alla miljösamverkan

Utöver Miljösamverkan Sverige finns det flera regionala samverkansorgan. Miljösamverkan är ett antal samverkansorganisationer runt om i landet som alla strävar efter att effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Den regionala samverkan består av kommunernas miljöförvaltningar tillsammans med andra i länet, vanligen länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region. Organisationen ser lite olika ut från län till län. I ett par fall omfattas två län av samma miljösamverkan. Vissa samverkan drivs i projektform (under en förutbestämd tidsperiod, som sedan kan förlängas) medan andra är tillsvidare.

Varje miljösamverkan leds av en styrgrupp som tar fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån kommunernas och länsstyrelsernas behov. Styrgruppen består av representanter från de olika parter som samverkar.

Samordna, effektivisera och utbilda

Miljösamverkans uppdrag är att samordna och effektivisera miljöbalkstillsynen och skapa gemensamma bedömningsgrunder för kommunernas och länsstyrelsernas tillsyn. Utbildning och fortbildning är också en viktig del av arbetet. Vissa miljösamverkan har utökat uppdrag och samordnar även andra områden, i första hand livsmedelskontroll. Det praktiska arbetet handlar om att genomföra gemensamma tillsyns- och informationskampanjer, ta fram handläggarstöd och informationsmaterial samt ordna nätverksträffar och utbildningar. En eller flera samordnare leder arbetet inom respektive miljösamverkan.

Miljösamverkansorganisationer

Miljösamverkan Jönköpings län

Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Miljösamverkan Norrbotten (OBS! Vilande sedan september 2017.)

Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Stockholms län

Miljösamverkan Sydost (Kalmar och Gotlands län)

Miljösamverkan Södermanland (OBS! Vilande sedan hösten 2017. Har ingen webbplats.)

Mitt miljösamverkan (Uppsala, Dalarnas, Västmanlands och Gävleborgs län) 

Miljösamverkan Värmlands och Örebro län

Miljösamverkan Västerbotten (Har ingen webbplats). Kontaktperson är Daniel Knutsson daniel.knutsson(at)lansstyrelsen.se

Miljösamverkan Västernorrland (OBS! Vilande sedan januari 2016. Har ingen webbplats.)

Miljösamverkan Västra Götaland

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA)

Film om miljösamverkan

En informationsfilm om vad miljösamverkan är och vad vi gör. Filmen lanserades i januari 2020.

Miljösamverkan, Vimeo

E-post till alla miljösamverkan

Vänligen använd detta endast när du vill kontakta alla eller de allra flesta samordnare på en gång.

Skicka e-post till alla miljösamverkan

Publikationer från miljösamverkan

Här hittar du en lista över publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet.

Publikationer från miljösamverkan