Miljösamverkan sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Nyheter

2023

Våra nya projekt 2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år: Solcellsansläggningar på mark, Cirkulär masshantering, Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och Tillsynskampanj uttag vatten. Mer information om projektförslagen hittar

Utvinningsavfall – täkter

Hur ska avbaningsmassorna vid en täkt hanteras? När blir de ett utvinningsavfall? Behöver verksamheten ha en avfallshanteringsplan? Vad är en utvinningsavfallsanläggning? Hur ska tillsynsmyndigheterna hantera den komplicerade lagstiftningen kring utvinningsavfall utan att det för alltför omständligt och byråkratiskt? Dessa frågor

En grund havsvik med en brygga och en stenpir.

Länsstyrelser i gemensam tillsynskampanj vid grunda havsvikar

Grunda havsvikar är fokus för en gemensam tillsynskampanj inom strandskydd för ett antal länsstyrelser. Kontroller kommer ske i slutet av augusti och september i värdefulla strandmiljöer. Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar

Kompetens och utbildning – synpunkter behövs!

Vad tycker du? Vilken kompetens ska finnas hos tillsynsmyndigheten? Ska kriterier för kompetens bli lagstadgade? Vilka konsekvenser får det för din verksamhet? Läs mer och lämna dina synpunkter. De är viktiga för att vi ska kunna ta fram ett bra

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.