Miljösamverkan sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vårt arbete ska:

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i rollen som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Nyheter

Jättelokan sträcker sig upp mot en blå himmel.

Invasiva främmande arter – mallar

Det kan i många fall vara svårt för länsstyrelserna att kommunicera beslut och förelägganden gällande invasiva främmande arter. Det finns heller ingen nationell likriktning hos länsstyrelserna när det gäller hur information ges till fastighetsägare. Detta ska vi förhoppningsvis råda bot

Framsida av fälthandbok IAS

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka

Bilden visar en termometer

Klimatanpassning i prövning och tillsyn – hur gick det?

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden?  Det var frågan för ett projekt vi genomförde med avslut våren 2018. Vi har nu följt upp hur materialet har använts. Uppföljningen

PFAS vid deponier

PFAS vid deponier

Nu är det här! Vi är glada över att kunna presentera vårt nya handläggarstöd PFAS vid deponier. Projektgruppen berättar mera om handläggarstödet ett webbinarium tisdag 8 feb. kl 10. Webbinariet spelas in och kommer att finnas på vår YouTubekanal strax

Utbildning miljöbalkstillsyn – nu med studiematerial!

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.