MKN vatten och tillsyn miljöfarlig verksamhet

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för arbetet med miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) i tillsyn av miljöfarlig verksamheter. Området är omfattande och komplext och vi hoppas handläggarstödet kan komma till nytta.

Handläggarstödet är tänkt som en hjälp till dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Handläggarstödet går också bra att använda för verksamhetsutövare med intresse av att följa upp sin påverkan på normerna och för arbetet med att hitta de bästa åtgärderna för minskad påverkan på vattenkvaliteten. Handläggarstödet färdigställdes i mars 2020.

Tillsynschema

Handläggarstödet är uppbyggt utifrån ett tillsynsschema. Du når de olika delarna av handläggarstödet via vänsternavigeringen. Vi hoppas att du enkelt hittar det du letar efter.

Handläggarstödets innehåll

Handläggarstödet omfattar påverkan på de normer som gäller för ytvatten. Normer inom skyddade områden och grundvatten omfattas ej. Stödet visar hur både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare kan ta sig an ett komplext område på ett systematiskt sätt.

Grundkunskap behövs

I handläggarstödet utgår vi från att du har kunskap om grunderna inom vattenförvaltning. Om du behöver uppdatera dina kunskaper finns avsnittet Grunder om MKN vatten.

Goda exempel

Sist i handläggarstödet, under rubriken “Tillsyn – goda exempel” har vi samlat en rad olika exempel på hur du kan arbeta med MKN vatten inom tillsynen. Länsstyrelsen i Jönköpings län driver ett intressant projekt 2018-2020.

Webbinarier

Miljösamverkan Sverige presenterar handläggarstödet miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) i tillsyn av miljöfarlig verksamheter.

Introduktion, grunder i MKN, inventering och egenkontroll

Provtagningsguide, granskning och bedömning, goda exempel

Länsstyrelsen i Jönköpings län presenterar sitt tillsynsprojekt med fokus på MKN vatten och delar med sig av sina erfarenheter. Tillsynsprojektet har koppling till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd kring MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Webbinarium: Tillsynsprojekt med fokus på MKN vatten

Projektgruppsdeltagare

Stort tack till den uthålliga projektgruppen som har kämpat med detta handläggarstöd under lång tid i med- och motgångar.

​​Pia Almbring, ​​Havs- och vattenmyndigheten
​​Karin de Beer, ​​Länsstyrelsen Värmland (till och med juni 2018)
​​Gertrud Gybrant, ​​Länsstyrelsen Värmland
​​Johanna Jellinek, ​​Länsstyrelsen Västra Götaland
​​Vibeke Lirås, ​​Länsstyrelsen Skåne
​Carina Lif, ​Miljösamverkan Sverige

Samordning av nytt verktyg

Stort tack till Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland som samordnat arbetet med att sammanställa tabellen som visar kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer.

Referensgrupp

Ett stort tack till vår referensgrupp som bidragit med värdefulla synpunkter.

Karin de Beer, ​​Länsstyrelsen Värmland
​​Katarina Carthew,  Länsstyrelsen Jönköping
Ulrika Forsman, ​Länsstyrelsen Värmland
​Katrin Herrlin Sjöberg, ​Vattenmyndigheten
​​​Torunn Hofset, Naturvårdsverket
​Annefrid Karlsson, Länsstyrelsen Värmland