Egenkontroll

Arbetet med egenkontroll är grundläggande och ger de underlag som krävs för tillsyn av MKN.

Vi har valt att dela upp avsnittet om egenkontroll i två delar, där utsläppen lämnar verksamheten samt i recipient/vattenförekomst.

Se över egenkontrollen – där utsläppen lämnar verksamheten

Det kan vara lämpligt att utforma provtagningen utifrån de ämnen som identifierats i kemikalie- och processinventeringen. Det är också bra att se över val av parametrar i förhållande till villkor i tillståndet och de ämnen/parametrar som anges i HVMFS 2019:25.

Läs mer om egenkontroll där utsläppen lämnar verksamheten

Se över egenkontrollen – i recipient/vattenförekomst

Vid egenkontroll i recipient/vattenförekomst är det bra att fundera över följande frågor:

  • Sker provtagning/ undersökningar i recipienten och/eller närmaste vattenförekomst utifrån de ämnen/parametrar som kan kopplas till verksamhetens utsläpp?
  • Finns samordnad recipientkontroll och är verksamhetsutövaren med i den?
  • Är vattenförekomsten klassificerad på de föroreningar som verksamheten släpper ut?
  • Finns det risk för att verksamhetens utsläpp äventyrar god/hög status i vattenförekomsten – spridningsberäkning?
  • Har det skett en bördefördelning av utsläppen till den närmaste vattenförekomsten (för näringsämnen se SMHIs vattenwebb)?

Läs mer om egenkontroll i recipient/vattenförekomst

Dokumentation viktig

Det är viktigt att egenkontrollen dokumenteras. Tillsynsmyndigheten har då större möjlighet att kontrollera att rutinerna för kontroll är tillräckliga. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, där finns krav på dokumentation av rutiner för fortlöpande kontroll.

Naturvårdsverkets handbok Egenkontroll 2001:3

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.