Om oss

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig myndighetsutövning.

Miljösamverkan Sverige ska fungera som ett stöd i länsstyrelsernas operativa, informativa och förebyggande arbete. En viktig del är att arbeta med utveckling av tillsyn och prövning, att bidra till verksamhetsutveckling och att stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen. En annan viktig del är att komplettera Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning.

På denna webbplats hittar du bland annat:

  • Handläggarstöd
  • Gemensamma informations- och tillsynskampanjer
  • Utbildningar

Verksamhetsplan 2024-2026 (pdf)

Verksamhetsplan 2023-2025 (pdf)

Verksamhetsplan 2022-2024 (pdf)

Styrdokument (pdf)

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Organisation

Miljösamverkan Sverige bedrivs i samverkan mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Organisationen består av en styrgrupp, referensgrupp, projektgrupper med tillhörande projektledare samt en kanslifunktion med verksamhetsledare, kommunikatör, controller och juriststöd.

Bli en del av oss

Miljösamverkan Sverige är länsstyrelsernas utvecklingsavdelning inom miljöbalkstillsyn och viss prövning. Vi testar nya metoder, ny teknik och samlar kompetens från hela landet i våra projekt. Vi lägger vi stor vikt vid att arbetet ska vara roligt, stimulerande och utvecklande för alla projektdeltagare. Som medlem i en av våra projektgrupper kommer du också att knyta många nya kontakter, runt om i landet.

Bli en del av Miljösamverkan Sverige