Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Västra Götaland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Miljösamverkan Sverige uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Miljösamverkan Sverige på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på via e-post till: miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt.

Kod

  • Webbplatsen innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar.

Tangentbord

  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.

Responsivitet

  • Bredden på en publikationslista i tabellformat fortsätter utanför skärmvyn i mobilt läge. Här krävs alltså scrollning i sidled för att ta del av hela innehållet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Miljösamverkan Sverige.
Senaste bedömningen gjordes den 14 mars 2021.
Webbplatsen publicerades den 23 mars 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 mars 2021.