Bekräftelse av anmälan

När anmälan har kontrollerats i fråga om uppgifter om verksamhetsutövare och vilken typ av vattenverksamhet som planeras kan tillsynsmyndigheten med fördel skicka en bekräftelse till verksamhetsutövaren om att anmälan har mottagits. I bekräftelsen informeras verksamhetsutövaren om hur handläggningen kommer att gå till. Verksamhetsutövaren får ett namn på den som är ärendets handläggare och det diarienummer som ärendet har fått.

Anmälan via länsstyrelsens e-tjänst

Om anmälan har skickats in digitalt via länsstyrelsernas e-tjänst skickas en automatisk bekräftelse ut från länsstyrelsen med uppgifter om att länsstyrelsen mottagit anmälan samt ärendets diarienummer. I anslutning till e-tjänsten finns möjlighet att direkt betala handläggningsavgiften via bankkort.

Avgift för anmälan 

Om handläggningsavgiften inte har betalats ska ett meddelande om att betala handläggningsavgiften skickas till verksamhetsutövaren. För länsstyrelsens handläggare finns en mall för meddelande om avgift i Platina under mallgrupp ”535 Tillsyn vattenverksamhet”. 

Avgiften för de anmälningspliktiga vattenverksamheterna är enligt 3 kap. 12 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) avgiftsklass 3. Det innebär enligt avgiftsförordningen för närvarande en avgift om 1660 kr. Enligt 9 kap. 1 § FAPT ska andra avgifter än ansökningsavgifter betalas efter debitering av myndigheten. Länsstyrelsen har därför möjlighet att själv avgöra när någon som kommit in med en anmälan ska betala in anmälningsavgiften, om det ska ske direkt när anmälan givits in eller om debitering ska avvaktas tills dess anmälan är komplett och handläggning kan påbörjas.