Bekräftelse av anmälan

När anmälan har kontrollerats i fråga om uppgifter om verksamhetsutövare och vilken typ av vattenverksamhet som planeras kan tillsynsmyndigheten med fördel skicka en bekräftelse till verksamhetsutövaren om att anmälan har mottagits. I bekräftelsen informeras verksamhetsutövaren om hur handläggningen kommer att gå till. Verksamhetsutövaren får ett namn på den som är ärendets handläggare och det diarienummer som ärendet har fått.

Anmälan via länsstyrelsens e-tjänst

Om anmälan har skickats in digitalt via länsstyrelsernas e-tjänst skickas en automatisk bekräftelse ut från länsstyrelsen med uppgifter om att länsstyrelsen mottagit anmälan samt ärendets diarienummer. I anslutning till e-tjänsten finns möjlighet att direkt betala handläggningsavgiften via bankkort.

Kontrollera om handläggningsavgiften är inbetald

Om handläggningsavgiften inte har betalats ska ett meddelande om att betala handläggningsavgiften skickas till verksamhetsutövaren. För länsstyrelsens handläggare finns en mall för meddelande om avgift i Platina under mallgrupp ”535 Tillsyn vattenverksamhet”. I mallen framkommer att handläggningen inte ska påbörjas förrän avgiften är inbetald. Huruvida detta stämmer eller om handläggningen ska påbörjas från det att anmälan inkommer till tillsynsmyndigheten bearbetas för närvarande av länsstyrelsens jurister, se även avsnittet Anmälan inkommer och diarieförs.

Lagstöd handläggningsavgift          

I 3 kap. 12 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken anges att avgift ska betalas för tillsynsmyndighetens handläggning av en anmälan om vattenverksamhet. För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 3 ska användas.

Vilket lagstöd som gäller avseende tidpunkt för inbetalning av avgift är en fråga som för närvarande bearbetas av länsstyrelsens jurister.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.