Tillsynsbesök

Tillsynen av industriutsläppsverksamheter omfattas av ett antal kompletterande bestämmelser utöver miljöbalkens lagstiftning. De berör till exempel reglering av hur ofta tillsynsbesök ska genomföras, krav på tillsynsprogram, uppföljande besök samt hur lång tid tillsynsmyndigheten har på sig att upprätta tillsynsrapporten. 

Tillsynsmyndigheten behöver agera i god tid

Enligt industriutsläppsbestämmelserna är det tydligt att tillsyn bedrivs genom besök på anläggningen. Därutöver tillkommer ett antal begrepp som tillsynsmyndigheten behöver förhålla sig till. Till exempel normal drift och allvarlig brist.

Det är viktigt att olika tillsynsmyndigheter bedömer uppfyllandet av BAT-slutsatser på samma grunder. Tillsynsmyndigheten behöver ha en dialog i tidigt skede med verksamhetsutövaren så att parterna har en gemensam uppfattning av innebörden i slutsatserna och hur parametrarna ska mätas.

I de fall verksamhetsutövaren behöver söka dispens eller alternativvärden är det även då viktigt att starta i god tid för att hinna få besluta innan slutsatserna ska uppfyllas.

Dagordning inför tillsynsbesök

Till hjälp för tillsynsmyndigheten har vi tagit fram två förslag på dagordning för tillsynsbesök under olika förutsättningar.

Förslag 1: Dagordning för tillsynsbesök hos industriutsläppsverksamhet som inte har offentliggjorda BAT-slutsatser för huvudverksamheten.

Dagordning utan BAT-slutsatser (docx)

Förslag 2: Dagordning för tillsynsbesök hos industriutsläppsverksamhet som har offentliggjorda BAT-slutsatser för huvudverksamheten.

Dagordning med BAT-slutsatser (docx)

Presentation för tillsynsbesök

Vi har satt samman en presentation som du kan använda vid inledande tillsynsbesök. Många bilder och figurer i presentationen är hämtade från Naturvårdsverket.

Aktuellt om industriutsläppsbestämmelser, presentation (PDF)  

Alternativvärden

Industriutsläppsverksamheter kan ansöka om alternativvärden för BAT-AEL-slutsatser. Ett alternativvärde bestäms med hänsyn till andra tidsperioder och andra referensramar. Ansökan görs hos miljöprövningsdelegationen. Om en tillståndsprövning pågår får tillståndsmyndigheten även pröva frågan om alternativvärden. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning inom kort.

Dispenser

Industriutsläppsverksamheter kan ansöka om dispens från en BAT-AEL om det med hänsyn till var anläggningen ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan av att följa begränsningsvärdet. Miljöprövningsdelegationen hanterar ansökan. Vid pågående tillståndsprövning får tillståndsmyndigheten samtidigt pröva frågan om dispens. Vägledning finns hos Naturvårdsverket.

Vägledning om industriutsläpps­verksamheter, Naturvårdsverket