Normal drift

BAT-slutsatser med utsläppsvärden (BAT-AEL:er) gäller vid normal drift vilket innebär att verksamhetsutövare inte behöver uppfylla BAT-AEL:er under tider med onormala driftförhållanden.

Vad innebär normal drift?

Vad som ska anses ingå i begreppet normal drift kan vara olika mellan olika typer av branscher. Det kan vara lämpligt att tala om onormala driftsförhållanden i stället för normal drift. Till exempel i sammanhang där man ska diskutera vilka mätvärden som kan räknas bort från perioderna som ska klara BAT-AEL.

Det kan vara lättare att definiera onormal än normal drift. Exempel på onormala driftsförhållanden är:

  • oplanerade driftstopp
  • arbete med igångsättande och urdrifttagning (start och stopp), läckor, störningar i driften
  • tillbud som påverkar driften och som inte går att förutse med normalt underhåll
  • nedläggning av verksamheten.

Det är dock viktigt att notera att störningar i driften som beror på bristande underhåll eller felaktig skötsel inte automatisk anses vara onormal drift. Man ska även särskilja begrepp ”normal” och ”optimal” drift. I normal drift ingår de normala utsläppsvariationer som följer av variationer i processer, produkter, reningsanläggningarnas drift, årstid med mera.

Dialog viktig

Eftersom alla anläggningar är unika behöver tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren inledningsvis ha en dialog kring vad som är normal/onormal drift för respektive anläggning och hur den ska mätas. Det är lämpligt att stämma av tolkningen av normal/onormal drift med liknande verksamheter inom branschen. Det kan också vara lägligt att diskutera tolkningar och avvägningar med andra tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndighet för att så långt möjligt samverka och få en samsyn.

Tänk på att

  • Tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren behöver vara överens om vad som är normal/onormal drift. Dokumentera det ni kommer överens om i tillsynsrapporten.
  • Förhållandet normal/onormal drift bör redovisas i miljörapporten.
  • BAT-slutsatserna ska uppfyllas senast fyra år efter offentliggörande.

Vi har gjort ett exempel på när BAT-slutsatser börjar gälla. Här finns såväl sidoverksamheter som huvudverksamhet med. 

Exempel på datum:

2014-12-14: BAT-slutsatser offentliggjorda för sidoverksamhet 1.

2015-01-30: BAT-slutsatser offentliggjorda för första gången för huvudverksamhet.

2017-06-19: BAT-slutsatser offentliggjorda för sidoverksamhet 2.

2019-01-30: BAT-slutsatser för huvudverksamhet och sidoverksamhet 1 ska följas.

2025-08-17: BAT- slutsatser offentliggjorda för andra gången för huvudverksamhet.

2029-08-17: BAT-slutsatser för huvudverksamhet och sidoverksamhet 1 och 2 ska följas.

BAT
Best Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art. 3.10 IED).

BAT-slutsats 
Slutsats om bästa tillgängliga teknik finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden). ​

BAT-AEPL
BAT Associated Environmental Performance Level är det samlade begreppet för BAT-slutsatser med tillhörande miljöprestandanivåer (värden). Miljöprestandanivåer kan omfatta:

  • Utsläppsnivåer (utsläppsvärden)

  • Förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden)

  • Andra nivåer (till exempel reningseffektivitet)

BAT-AEL
​BAT Associated Emission Level, en BAT-slutsats med tillhörande utsläppsnivåer/utsläppsvärden, ofta angivna som ett intervall (art. 3.13 IED). ​

BAT-slutsats med konsumtionsvärde
BAT-AEPL med tillhörande förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden). ​

Lästips

Läs mer om normal/onormal driftförhållanden i Naturvårdsverkets vägledning om industriutsläpps­bestämmelser.