Periodisk kontroll

Periodisk kontroll är ett nytt begrepp för tillsyn av industriutsläppsverksamheter.

Periodiska kontroller, enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) 1 kap. 21 och 22 §§, av mark och grundvatten ska utföras första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatserna offentliggjorts.

Därefter ska kontroll av grundvatten ske minst vart femte år och kontroll av mark minst vart tionde år. Tillsynsmyndigheten behöver ta ställning till vilka parametrar som verksamhetsutövaren ska kontrollera och till hur ofta kontrollerna ska ske. Egenkontrollprogrammet bör uppdateras i samband med detta.

Se avsnitt 11.2 Periodiska kontroller i Naturvårdsverkets vägledning om industriutsläppsbestämmelser (PDF).

Aktuella förordningar

Industriutsläppsförordning, Sveriges riksdag

Miljöprövningsförordning, Sveriges riksdag

Miljötillsynsförordning, Sveriges riksdag