Anmälan och tillsyn av vattenuttag

Närbild på en lång vattenslang.

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för anmälan och tillsyn av vattenuttag! Målgruppen är i första hand handläggare på länsstyrelserna, men materialet kan till stora delar även användas av övriga tillsynsmyndigheter för vattenverksamheter. Vi hoppas att både nya och mer erfarna handläggare ska ha nytta och glädje av materialet. 

Anmälan och tillsyn av vattenuttag