Brottsanmälan

När det uppstår en misstanke om brott ska tillsynsmyndigheten göra en brottsanmälan. Oftast är det bra att vänta tills du kommit en bit med utredningen av ärendet innan du anmäler misstänkt brott. Brottsanmälan kan bli aktuell att skriva även tidigare i tillsynsprocessen om det är uppenbart att det är ett misstänkt brott eller om det finns anledning att snabbt få in anmälan till polisen.

Kom ihåg att tillsynsmyndigheten inte gör brottsutredningen. Däremot kan vi underlätta polisens arbete på olika sätt.​

Anmälan om misstänkt brott

Använd utredningsmaterialet som underlag för en brottsanmälan. Redogör för följande:

  • Vad har hänt?
  • Vem? Vilka kontakter har du haft?
  • Skicka med kartor, bilder och skisser.
  • Tala om var bilderna är tagna, när och vad de föreställer.
  • Skicka med tagna beslut, tjänsteanteckningar med mera.
  • Öppna nytt ärende för brottsanmälan. Notera att brottsanmälan är en separat process från tillsynsärendet.
  • Avsluta ärendet vid överlämnande.

Mall: anmälan misstänkt brott (docx)

Checklista: innehåll brottsanmälan (pdf)

Förbered dig på förhör och eventuellt vittnesförhör i domstol. Ta egna anteckningar vid förhör. Vid en eventuell vittnessituation i rättegång får du ha med stödanteckningar men inte läsa innantill. Bra att veta att är att du alltid kan säga att du inte kommer ihåg alternativt inte kan svara på en specifik fråga, om så är fallet.

Kontrollera med åklagaren om det föreligger förundersökningssekretess på ett ärende vid förfrågningar hos tillsynsmyndigheten om offentliga handlingar.

Det är nödvändigt att olika enheter hos tillsynsmyndigheten samordnar sitt arbete om det är flera brottsanmälningar mot samma verksamhetsutövare.

Om tillsynsmyndigheten får in kompletterande uppgifter, tar nya beslut som gäller den brottsanmälda överträdelsen, så ska dessa uppgifter skickas till polisen.

När är en överträdelse för gammal för att anmäla?

Tillsynsmyndigheten måste göra en bedömning från fall till fall. Tillsynsmyndigheten har ingen preskriptionstid utan kan alltid förelägga om rättelse. Brott mot områdesskydd har normalt en preskriptionstid på fem år. Om överträdelsen är uppenbart mycket äldre än fem år är det inte ett misstänkt brott.

En grön oval med vit text: Naturtillsyn