Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad man bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Här hittar du vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn som publicerades våren 2021.

Utbildningsledare

Utbildningen presenteras av Mia Jameson, miljökonsult. Hon har lång erfarenhet av arbete med miljöbalken inom både privat och offentlig sektor. Mia Jameson har också skrivit manuset till utbildningen med stöd av vår förstudie som genomfördes under år 2018 och 2019, läs mer om detta under rubriken ”Tillsynsutbildning i ny tappning”.

Avsnitt

Utbildningen är digital och består av totalt åtta avsnitt. Du får bland annat lära dig vilka verktyg en tillsynsmyndighet har för att miljöbalkens regelverk ska kunna följas. Du får också veta mer om vad de som ska följa lagstiftningen ska tänka på och får råd kring hur du handlägger ärenden och genomför tillsynsbesök. Utbildningen vänder sig till såväl nya som gamla medarbetare.

Varje avsnitt innehåller en föreläsning, föreläsningen i text och ett studiematerial. Studiematerialet innehåller en fördjupningsdel med hänvisningar till vart du kan läsa mer, diskussionsfrågor att diskutera med kollega, exempel att ta reda på på din arbetsplats samt övningsuppgifter. Studiematerialet publicerades i december 2021.

Du är en tjänsteman men har du någon gång tänkt på vad det betyder? I avsnittet presenteras vad du som offentlig tjänsteman bör tänka på och vilket ramverk du har att följa.

Avsnitt 1: Att vara offentlig tjänsteman, Youtube

Avsnitt 1, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 1 (PDF)

Vad är tillsyn för något? I avsnittet presenteras tillsynens roll i arbetet för att nå miljöbalkens mål.

Avsnitt 2: Tillsynens roll, Youtube

Avsnitt 2, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 2 (PDF)

Vilka skyldigheter har en tillsynsmyndighet? Avsnittet handlar om vilka krav som ställs på en tillsynsmyndighet. Du får till exempel veta mer om hur myndigheten ska planera sin tillsyn.

Avsnitt 3: Tillsynsmyndigheternas skyldigheter, Youtube

Avsnitt 3, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 3 (PDF)

Tillsynsmyndigheterna har många möjligheter att ställa krav på den som gör något, planerar att göra något eller har gjort något som omfattas av miljöbalkens regelverk, att visa att reglerna följs. Här får du lära dig mer om vilka möjligheter och befogenheter som finns.

Avsnitt 4: Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter, Youtube

Avsnitt 4, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 4 (PDF)

Fokus i avsnittet ligger på vad som gäller för tillsynspersoner. Men de som tillsynas – alltså tillsynsobjekt i form av företag, kommuner, institutioner, enskilda – har också skyldigheter och möjligheter.

Avsnitt 5: Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter, Youtube

Avsnitt 5, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 5 (PDF)

Rättssäkerhet innebär att tillsynsmyndigheterna ska tillämpa lagstiftningen på ett förutsägbart sätt och inte tillämpa den godtyckligt. I avsnittet får du lära dig mer om rättssäkerhet.

Avsnitt 6: Rättssäkerhet, Youtube

Avsnitt 6, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 6 (PDF)

I det här avsnittet kommer en del tips när det gäller hur man rent praktiskt kan bedriva tillsynsarbetet. Det handlar om tillsynsmetodik, själva hantverket.

Avsnitt 7: Tillsynsmetodik, Youtube

Avsnitt 7, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 7 (PDF)

Att handlägga ärenden – det är rimligen den huvudsakliga sysselsättningen för väldigt många som arbetar med tillsyn enligt miljöbalkens regelverk. En fråga väcks på ena eller andra sättet, den bereds och man fattar ett beslut. Avsnittet handlar om vad du bör tänka på under de olika stegen.

Avsnitt 8: Ärendehandläggning, Youtube

Avsnitt 8, föreläsningen i text (PDF)

Fördjupning och övningsuppgifter till avsnitt 8 (PDF)

Här hittar du en sammanställning av övningsuppgifterna och exempel på svar (PDF). Detta är bara exempel på svar och varje uppgift kan ha fler svar som är rimliga.

Har du tittat på vår utbildning och vill lämna synpunkter? Vi tar tacksamt emot dina åsikter. Mejla till oss på adressen miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

 

Tillsynsutbildning i ny tappning

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla. 

Tillsynsutbildning i ny tappning – En förstudie (PDF)