Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad man bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Här hittar du vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn som publicerades våren 2021.

Utbildningsledare

Utbildningen presenteras av Mia Jameson, miljökonsult. Hon har lång erfarenhet av arbete med miljöbalken inom både privat och offentlig sektor. Mia Jameson har också skrivit manuset till utbildningen med stöd av vår förstudie som genomfördes under år 2018 och 2019, läs mer om detta under rubriken ”Tillsynsutbildning i ny tappning”.

Avsnitt

Utbildningen är digital och består av totalt åtta avsnitt. Du får bland annat lära dig vilka verktyg en tillsynsmyndighet har för att miljöbalkens regelverk ska kunna följas. Du får också veta mer om vad de som ska följa lagstiftningen ska tänka på och får råd kring hur du handlägger ärenden och genomför tillsynsbesök. Utbildningen vänder sig till såväl nya som gamla medarbetare.

Du är en tjänsteman men har du någon gång tänkt på vad det betyder? I avsnittet presenteras vad du som offentlig tjänsteman bör tänka på och vilket ramverk du har att följa.

Avsnitt 1: Att vara offentlig tjänsteman, Youtube

Vad är tillsyn för något? I avsnittet presenteras tillsynens roll i arbetet för att nå miljöbalkens mål.

Avsnitt 2: Tillsynens roll, Youtube

Vilka skyldigheter har en tillsynsmyndighet? Avsnittet handlar om vilka krav som ställs på en tillsynsmyndighet. Du får till exempel veta mer om hur myndigheten ska planera sin tillsyn.

Avsnitt 3: Tillsynsmyndigheternas skyldigheter, Youtube

Tillsynsmyndigheterna har många möjligheter att ställa krav på den som gör något, planerar att göra något eller har gjort något som omfattas av miljöbalkens regelverk, att visa att reglerna följs. Här får du lära dig mer om vilka möjligheter och befogenheter som finns.

Avsnitt 4: Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter, Youtube

Fokus i avsnittet ligger på vad som gäller för tillsynspersoner. Men de som tillsynas – alltså tillsynsobjekt i form av företag, kommuner, institutioner, enskilda – har också skyldigheter och möjligheter.

Avsnitt 5: Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter, Youtube

Rättssäkerhet innebär att tillsynsmyndigheterna ska tillämpa lagstiftningen på ett förutsägbart sätt och inte tillämpa den godtyckligt. I avsnittet får du lära dig mer om rättssäkerhet.

Avsnitt 6: Rättssäkerhet, Youtube

I det här avsnittet kommer en del tips när det gäller hur man rent praktiskt kan bedriva tillsynsarbetet. Det handlar om tillsynsmetodik, själva hantverket.

Avsnitt 7: Tillsynsmetodik, Youtube

Att handlägga ärenden – det är rimligen den huvudsakliga sysselsättningen för väldigt många som arbetar med tillsyn enligt miljöbalkens regelverk. En fråga väcks på ena eller andra sättet, den bereds och man fattar ett beslut. Avsnittet handlar om vad du bör tänka på under de olika stegen.

Avsnitt 8: Ärendehandläggning, Youtube

Har du tittat på vår utbildning och vill lämna synpunkter? Vi tar tacksamt emot dina åsikter.

Formulär för att lämna synpunkter

Under hösten 2021 kommer vi ta fram ett studiematerial kopplat till utbildningen. Vi lägger ut det här på webben när det är färdigt.

Tillsynsutbildning i ny tappning

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla. 

Tillsynsutbildning i ny tappning – En förstudie (PDF)

Projektplan – Tillsynsutbildning i ny tappning (PDF) 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.