Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. Det behövs former som stöd för hur handläggarna kan resonera när avvägningar ska göras och vad som ska beaktas för att ärendet ska hanteras enligt rätt lagstiftning. Länsstyrelserna behöver därför ett gemensamt, nationellt handläggarstöd.

Projektplan Solcellsanläggningar på mark (pdf) Observera att projektplanen inte uppdateras vid eventuella förändringar.

Projekttiden har förlängts med ett halvår. Projektet avslutas i juni 2024.

Projektgrupp

  • Emelie Holm, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Amanda Björk, Länsstyrelsen Skåne (från och med september 2023)
  • Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen Skåne (till och med september 2023)
  • Karin Kanterud, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Anna-Lena Larsson, Länsstyrelsen Värmland (till och med augusti 2023)
  • Martin Löfdal, Länsstyrelsen Halland
  • Jesper Österling, Länsstyrelsen Blekinge
  • Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige