Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. Det behövs former som stöd för hur handläggarna kan resonera när avvägningar ska göras och vad som ska beaktas för att ärendet ska hanteras enligt rätt lagstiftning. Länsstyrelserna behöver därför ett gemensamt, nationellt handläggarstöd.

Projektplan Solcellsanläggningar på mark (pdf)

Projektgrupp

Emelie Holm, Länsstyrelsen Västra Götaland
Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen Skåne
Karin Kanterud, Länsstyrelsen Kronoberg
Anna-Lena Larsson, Länsstyrelsen Värmland
Martin Löfdal, Länsstyrelsen Halland
Jesper Österling, Länsstyrelsen Blekinge
Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige