Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. Det behövs former som stöd för hur handläggarna kan resonera när avvägningar ska göras och vad som ska beaktas för att ärendet ska hanteras enligt rätt lagstiftning. Länsstyrelserna behöver därför ett gemensamt, nationellt handläggarstöd.

Projektplan Solcellsanläggningar på mark (pdf) Observera att projektplanen inte uppdateras vid eventuella förändringar.

Projekttiden har förlängts och projektet kommer att avslutas i december 2024.

Projektgrupp

  • Kristina Höök-Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Amanda Björk, Länsstyrelsen Skåne
  • Martin Löfdal, Länsstyrelsen Halland
  • Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige