Bli en del av Miljösamverkan Sverige

Vi är länsstyrelsernas utvecklingsavdelning inom miljöbalkstillsyn och viss prövning. Vi testar nya metoder, ny teknik och samlar kompetens från hela landet i våra projekt. 

Miljösamverkan Sverige är ett sätt att få saker gjorda och vårt existensberättigande ligger i att vi levererar.  Samtidigt lägger vi stor vikt vid att arbetet ska vara roligt, stimulerande och utvecklande för alla projektdeltagare. Som medlem i en av våra projektgrupper kommer du också att knyta många nya kontakter, runt om i landet. 

Välkommen att bli en av oss!

Fem skäl att medverka i våra projektgrupper

  1. Du blir expert inom ett område och kan göra skillnad. 
  2. Du får ett brett nätverk med kollegor över hela landet. 
  3. Du får en möjlighet att testa ny teknik och nya arbetssätt.
  4. Du bidrar till länsstyrelsernas utveckling.
  5. Vi har roligt och utvecklas tillsammans!

Tre deltagare berättar

Varför Miljösamverkan Sverige? Se filmen där tre projektdeltagare berättar om sina erfarenheter.

Tre sätt att medverka 

Miljösamverkan Sverige har en bred verksamhet och det finns många sätt att delta i arbetet, oavsett om du för närvarande är med i en projektgrupp eller inte.

Tre sätt att delta i arbetet:

1. Föreslå

Inom Miljösamverkan Sverige jobbar vi med frågor som kommer från medarbetare på länsstyrelser i landet. Det innebär att du har stor chans att påverka vad vi ska jobba med.

2. Använd

Vi tar fram massor av material som du kan använda i din vardag – handläggarstöd, tips och trix, utbildningar och annan kompetensutveckling.

3. Var med

I Miljösamverkan Sverige bygger du upp din spetskompetens och blir expert på en fråga.  Det innebär ofta att du blir tillfrågad av andra medarbetare och länsstyrelser för din kunskap. 

Fyra chefer berättar

Varför Miljösamverkan Sverige? Se filmen där fyra chefer berättar om sina erfarenheter. 

Vanliga frågor om att delta i ett projekt

Hur mycket tid tar det att medverka i ett projektet? 
Det är väldigt olika, men i snitt handlar det om 3-4 veckor utslaget på drygt ett år. 

Betalar Miljösamverkan Sverige för arbetstiden?
Nej, vi är en samverkansorganisation där de medverkande myndigheterna bidrar med projektdeltagarnas arbetstid. Däremot ersätter vi för resor och hotell.

Hur kan jag påverka arbetet i projektet?
Det är projektgruppen som tillsammans arbetar fram projektplanen. Du får alltså ett stort inflytande på projektets utformning.

Hur gör jag om jag vill vara med i en projektgrupp i Miljösamverkan Sverige?
Håll ögonen öppna när vi söker projektdeltagare och prata med din chef. Kontakta oss gärna för mer information. 
Kontakta oss

All information om kommande projekt finns i vår verksamhetsplan som du hittar på vår webbplats. 
Om oss, verksamhetsplan