Tillsyn av vattenskyddsområden

De vattenskyddsområden som länsstyrelsen har tillsyn över ska finnas i behovsutredning och objektlista. Länsstyrelsen ska i sin tillsyn följa upp att föreskrifterna följs, en tillsyn som ofta prioriteras bort och som inte blir systematisk.

Handläggningen av vattenskyddsområden är ofta fördelat på ett fåtal eller ibland enskilda handläggare som byts ofta. Utan en tydlig och vedertagen process i arbetet är risken stor att kompetens inte stannar inom ämnesområdet utan följer med handläggaren när denne byts ut. Det tar även längre tid att sätta sig in i ämnesområdet och tillsynsarbetet som ny medarbetare.

Syftet med projektet är att:

 • Underlätta för fler länsstyrelser att komma igång med och jobba effektivt med regelbunden och egeninitierad tillsyn.
 • Stärka handläggare i kunskapen om att tillsyna vattenskyddsområden och bli trygga i den tillsynen.
 • Se till så att föreskrifter för vattenskyddsområden efterlevs.
 • I förlängningen skydda råvattentäkter så att vi har dricksvatten av god kvalitet även i framtiden.

Projektplan Tillsyn av vattenskyddsområden (PDF).

Projektdeltagare

 • Annelie Johansson, Länsstyrelsen Blekinge
 • Elisabeth Dagreus, Länsstyrelsen Blekinge
 • Erik Sundqvist, Länsstyrelsen Dalarna
 • Fanny Ekblom Johansson, Länsstyrelsen Stockholm
 • Jenny Gyllensvaan, Länsstyrelsen Östergötland
 • Jenny Nääs, Länsstyrelsen Jämtland
 • Krisztina Hathazi, Länsstyrelsen Jönköping
 • Linda Jäderskog, Länsstyrelsen Värmland
 • Liselotte Lindgren, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Maria Hansson, Länsstyrelsen Skåne
 • Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige
 • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige