Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Vätgas har under de senaste åren fått en allt tydligare roll som ett sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Aktörer med produktion av enorma mängder vätgas är i startgroparna men även ett flertal mindre aktörer. På nationell bas finns flera verksamheter som sökt och fått tillstånd för att producera vätgas. Då det är ett nytt arbetsområde är kunskapen fortfarande relativt låg inom företag och myndigheter om hur verksamheterna ska regleras ur ett miljöbalks- och Sevesohänseende, både vad gäller tillstånd och tillsyn.

Våren 2024 startade vi ett projekt inom Miljösamverkan Sverige där målet är att sammanställa ett stöd för handläggare vid länsstyrelser och kommuner som arbetar med prövning eller tillsyn av anläggningar som producerar eller hanterar vätgas.

Projektplan Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn (pdf)

Projektdeltagare

Betty Hines, Länsstyrelsen Gotland
Oliver Klett, Länsstyrelsen Västernorrland
Anna Kristoffersson, Länsstyrelsen Skåne
Mona Ljunggren, Länsstyrelsen Västra Götaland
Carolin Ryr, Länsstyrelsen Västernorrland
Hanna Åbrink, Länsstyrelsen Västerbotten
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige