Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn
En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige genom en tillsynskampanj. 

Syftet med kampanjen är att ge förutsättningar för länsstyrelserna att genomföra tillsynsinsatser vid olika typer av objekt. Arbetet förväntas leda till mer egeninitierad tillsyn av vattenuttag och en ökad samverkan mellan länsstyrelserna. 

Projektplan Tillsynskampanj vattenuttag (pdf)

Projektdeltagare

Anita Bauer-Lindgren, Länsstyrelsen Skåne
Louise Bergqvist Dvizac, Länsstyrelsen Gotland
Victoria Forsberg, Länsstyrelsen Stockholm
Stina Ljung, Länsstyrelsen Jönköping
Helena Stenemo, Länsstyrelsen Uppsala
Malin Örne, Länsstyrelsen Dalarna
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige