Brottsanmälan

När det uppstår en misstanke om brott ska tillsynsmyndigheten göra en brottsanmälan. Självfallet kan den bli aktuell att göra i olika delar av tillsynsprocessen även om det oftast är bäst att vänta tills man kommit en bit med utredningen av ärendet. I vissa fall är det angeläget att få in anmälan till polis/åklagare snabbt.

Kom ihåg att tillsynsmyndigheten inte gör brottsutredningen. Däremot kan vi underlätta polisens arbete på flera sätt.

Anmälan om misstänkt brott

Använd utredningsmaterialet som underlag för en brottsanmälan. Redogör för följande:

  • Vad har hänt?
  • Hur har åtgärden utförts?
  • Vem har utfört åtgärden?
  • När skedde det?
  • Vilka kontakter har du haft?
  • Skicka med kartor, bilder och skisser.
  • Tala om var bilderna är tagna, när och vad de föreställer.
  • Skicka med redan fattade beslut, tjänsteanteckningar med mera.
  • Diarieför anmälan på nytt diarienummer (535), så tillsynsärende och anmälan om brott handläggs i olika ärenden.
  • Avsluta ärendet vid överlämnande.

Mall för brottsanmälan finns i Platina för dig som jobbar på en länsstyrelse.
 

Brottsanmälan kan bli aktuell att skriva även tidigare i tillsynsprocessen i det fall det är uppenbart att misstanke om brott föreligger samt om det finns anledning att få in anmälan till polis/åklagare snabbt.

Kontrollera med åklagaren om det föreligger förundersökningssekretess på ett ärende vid förfrågningar hos Länsstyrelsen/kommunen om offentliga handlingar.

Det är nödvändigt att olika enheter hos tillsynsmyndigheten samordnar sitt arbete om det är flera brottsanmälningar mot samma verksamhetsutövare.

Om tillsynsmyndigheten får in kompletterande uppgifter, tar nya beslut som gäller den brottsanmälda överträdelsen, så ska dessa uppgifter skickas till polisen.

Vid utredning och åtal

Om det blir utredning och åtal ska du förbereda dig på förhör och eventuellt vittnesförhör i domstol. Ta egna anteckningar vid förhör. Vid en eventuell vittnessituation i rättegång får du ha med stödanteckningar men inte läsa innantill. Bra att veta att är att du alltid kan säga att du inte kommer ihåg alternativt inte kan svara på en specifik fråga, om så är fallet.

När är en överträdelse för gammal för att anmäla?

Tillsynsmyndigheten måste göra en bedömning från fall till fall. Tillsynsmyndigheten har ingen preskriptionstid utan kan alltid förelägga om rättelse. Brott mot otillåten miljöverksamhet har normalt en preskriptionstid på fem år. Om överträdelsen är uppenbart mycket äldre än fem år är det inte ett misstänkt brott.