Ny modell för tillsynsplan

För drygt tio år sedan arbetade Miljösamverkan Sverige fram en tillsynsplansmodell som nu behövde uppdateras av flera skäl. Den nya modellen vi arbetat fram är samlad och omfattar hela miljöbalken och angränsande lagstiftningar. Modellen baserar sig på länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) i likhet med vår behovsutredningsmodell. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden […]

Våra nya projekt 2023

2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år: Solcellsansläggningar på mark, Cirkulär masshantering, Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och Tillsynskampanj uttag vatten. Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som […]

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

Reglerad sjö

I det här projektet fokuserar vi på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi arbetar fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol. Projektsidan för omprövning av vattenverksamheter – dammar

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

våtmark varnhem klostersjön

Projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker är färdigt. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En övergripande rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter är även utlagd här på webben. Projektsidan för Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker