Ensade ärendeprocesser

process

Inom projektet har vi arbetat fram några nya samarbetsytor för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som finns internt inom länsstyrelserna, tagit fram två rutiner; ”Marknadskontroll” och ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” samt uppdaterat och tagit fram fem mallar som finns inlagda länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. De två rutinerna finns att hämta på projektsidan. Övrigt material är enbart tillgängligt för länsstyrelserna.

Ensade ärendeprocesser – Miljösamverkan Sverige (miljosamverkansverige.se)