Utvinningsavfall – täkter

När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska man resonera för att avgöra vad som är vad? I vårt nya handläggarstöd får du reda på detta och mycket mera. Läs mer på projektets sida

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I det här projektet har vi fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi har arbetat fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol. Projektsidan för omprövning av vattenverksamheter – dammar

Vi söker deltagare till 2024 års projekt!

Visst vill du bidra med din kompetens och på så sätt stärka samt utveckla dig själv och ditt ämnesområde!? Att delta i något av Miljösamverkan Sveriges projekt är ett perfekt tillfälle att påverka och sätta avtryck på den nationella samverkan. Nu söker vi deltagare till följande projekt: Det allra viktigaste för varje nytt projekt är […]

Verksamhetsplan 2024-2026

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2024-2026 vid sitt möte den 11 oktober. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de […]