Våra nya projekt 2023

2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år: Solcellsansläggningar på mark, Cirkulär masshantering, Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och Tillsynskampanj uttag vatten. Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som […]

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

våtmark varnhem klostersjön

Projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker är färdigt. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En övergripande rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter är även utlagd här på webben. Projektsidan för Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Framsida av fälthandbok IAS

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka inrapporteringen av IAS. En ökad inrapportering förbättrar chanserna att kunna sätta in de så viktiga […]

Invasiva främmande arter – mallar

Jättelokan sträcker sig upp mot en blå himmel.

Det kan i många fall vara svårt för länsstyrelserna att kommunicera beslut och förelägganden gällande invasiva främmande arter. Det finns heller ingen nationell likriktning hos länsstyrelserna när det gäller hur information ges till fastighetsägare. Detta ska vi förhoppningsvis råda bot på i det nystartade projektet ”IAS-mallar” som ska arbeta fram just mallar för kommunikation, information […]