Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Nu finns första versionen av ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller den nya arbetsuppgiften att bedöma och besluta om säkerheter för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Erfarenheten av att hantera dessa ärenden är begränsad men projektgruppen, där länsstyrelser och Naturvårdsverket deltog, har med bidrag från referenspersonerna sammanfattat det vi kommit fram till så här långt. Tanken är att uppdatera stödet i en etapp 2 och att länsstyrelsernas samarbetsyta för avfallsnätverket med fördel används för att diskutera ärenden och dela med oss av erfarenheter framöver.

Projektsidan Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar