Verksamhetsplan 2024-2026

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2024-2026 vid sitt möte den 11 oktober. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de kommande åren.

De nya projekt som ingår i verksamhetsplanen är

  • Natura 2000 – vattenverksamhet
  • Överlåtelse av tillsyn till kommuner
  • Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn
  • Tillsyn av vattenskyddsområden
  • Tillsyn av traditionell asiatisk medicin

Vi kommer även att anordna en utbildning i naturvärdesinventeringar.

Verksamhetsplan 2024-2026