Samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är Naturvårdsverkets vägledning samt tidigare handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige. Projektet avslutades våren 2020.

Handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar för länsstyrelsen.

Vi hoppas att handläggarstödet blir ett bra hjälpmedel för dig som hanterar samrådsprocesser inom miljöfarlig verksamhet, Natura 2000 och vattenverksamheter. Materialet är helt anpassat till länsstyrelsernas verksamhet och gäller ”verksamheter och åtgärder”. OBS! inte ”planer och program”.

Handläggarstöd samråd enligt 6 kap. miljöbalken – utan bilagor (PDF) Bilagorna hittar du längre ner på denna sida under ”Processchema” och ”Mallar”.

Presentation av handläggarstödet

Vid ett webbinarie 17 juni 2020 presenterade projektgruppen handläggarstödet och dess innehåll. Webbinariet spelades in och går att ta del av i efterhand.

Webbinarium om samråd enligt 6 kap. miljöbalken 2020-06-17, Youtube

Processchema

För att enklare förstå hur de olika delarna i samrådsprocessen relaterar till varandra har vi tagit fram ett processchema. Tänk på att detta är en principskiss. Beroende på det aktuella ärendets komplexitet kanske vissa delmoment slås samman eller behöver genomföras i en annan ordning.

Processchema för samråd (PDF)

Mallar

Beslut BMP kan antas (docx)

Beslut BMP kan inte antas (docx)

Meddelande om automatiskt BMP (docx)

Text till internremiss i Platina (docx)

Meddelande bristande samrådsunderlag (docx)

Meddelande stänga samråd efter ett år (docx)

Informationsfolder

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en informationsfolder om samråd.

Informationsfolder om samråd (PDF)

Foldern går även bra att skriva ut och sprida vid diskussioner om samråd. OBS! Pappersformat A3 som viks på tre. Kom ihåg boköppning.

Informationsfolder om samråd – utskriftsvänlig version (PDF)

Informationsfoldern finns även framtagen som en digital version på engelska.

Consultation – For you who is responsible for activities that must apply for a permit pursuant (PDF)

 

Projektgrupp

Karl-Martin Calestam, ​​Länsstyrelsen Stockholm
​​Veronica Driberg,  Länsstyrelsen Dalarna
Erika Holgersson, ​Länsstyrelsen Jämtland
​Charlotte Jönsson, ​Länsstyrelsen Skåne
​​​Lotta Schurmann, Länsstyrelsen Halland
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige