Checklistor i NikITa

Just nu pågår ett projektet där vi håller på att ta fram checklistor som ska finnas i länsstyrelsens nya gemensamma handläggarstöd inom miljöfarlig verksamhet (NikITa*). Syftet är att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och att göra tillsynsbesöken mer enhetliga.

​Tillsynsbesök av miljöfarlig verksamhet kan se olika ut både när det gäller bransch och vad som tillsynas. Handläggare på länsstyrelserna efterfrågar anpassade checklistor för att minska administrationen inför och öka enhetligheten vid tillsynsbesöken. I samband med att det nya handläggarstödet NikITa tas fram har det förberetts funktioner för att kunna tillhandahålla checklistor. En checklista ska kunna tas fram ur systemet innan tillsynsbesöket genom att välja de områden som ska tillsynas.

En projektgrupp med bred miljötillsynskunskap arbetar fram innehållet i checklistorna. Upplägget är följande:

  1. Vi identifierar vilka listor vi ska ta fram genom att kartlägga behov och befintligt material
  2. Vi tar fram frågor och förslag på checklistor.
  3. Färdiga förslag till checklistor skickas ut på bred remiss.
  4. Vi arbetar in synpunkter och färdigställer listor som kan levereras till handläggarstödet NikITa.

Vi kommer också att tillsammans med Förvaltningsobjekt miljöskydd ta fram en plan för förvaltning av checklistorna. I samband med lanseringen av NikITa kommer vi att göra en kommunikationsinsats för att utbilda handläggarna i hur checklistorna ska användas.

Checklistorna som vi tar fram inom projektet är:

  • Förberedelse inför tillsynsbesöket
  • Egenkontroll
  • Avfallshantering
  • Energitillsyn- ej med i detta utkast. Kommer att arbetas fram i samarbete med projektet Incitament för energieffektivisering.

Vi kommer även ta fram en instruktion till checklistorna i NikITa. Instruktionen ska vara ett stöd för hur man ska använda listorna där även syfte med frågan och lagkrav tydliggörs på ett annat sätt än vad som är möjligt i NikITa.

Projektplan checklistor NikITa (PDF)

Projektdeltagare

​Sabine Fell ​Länsstyrelsen Kalmar län
​Anna Eriksson ​Länsstyrelsen i Örebro län
​Marie-Louise Lüsch ​Länsstyrelsen i Jönköpings län
​Jill Lindstam ​Länsstyrelsen Östergötland
​Elin Einarson Lindvall(projektledare) ​Miljösamverkan Sverige

*NikITa är en förkortning av “Nionde kap Industri- och Täkt anläggningar”.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.