Nyheter

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör

Invasiva främmande arter – mallar

Det kan i många fall vara svårt för länsstyrelserna att kommunicera beslut och förelägganden gällande invasiva främmande arter. Det finns heller ingen nationell likriktning hos

PFAS vid deponier

Nu är det här! Vi är glada över att kunna presentera vårt nya handläggarstöd PFAS vid deponier. Projektgruppen berättar mera om handläggarstödet ett webbinarium tisdag