Fälthandbok om invasiva främmande arter, andra utgåvan

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en andra utgåva av den populära fälthandboken om invasiva främmande arter. Denna utgåva är utarbetad för kommunerna och är uppdaterad med den senaste informationen om arterna. Den har även fått ett tillägg på nio arter. Kommunerna har ett mycket viktigt uppdrag i arbetet mot invasiva främmande arter till exempel i planering och skötsel av parker och andra grönytor. Även inom de kommunala återvinnings- och avfallsverksamheterna finns stora möjligheter att arbeta med information och motverka spridning genom särskild hantering.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot beställningar av den tryckta versionen av fälthandboken, men en digital version finns tillgänglig på projektsidan.

Läs mer på projektsidan om invasiva främmande arter.