Tillsynskampanj om egenkontroll på vattenkraftverk

Från den 1 februari till den 31 maj 2023 genomför länsstyrelserna en gemensam tillsynskampanj med fokus på egenkontroll på vattenkraftverk. Kampanjen genomförs som en del av projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. I projektet har vi tagit fram gemensamma mallar och en checklista som kommer att användas under tillsynen.

Syftet med tillsynskampanjen är att:

 • underlätta för länen att komma i gång med tillsyn och prioritera tillsynen
 • underlätta för verksamhetsutövare att komma i gång och förbättra sin egenkontroll
 • informera verksamhetsutövare om deras skyldigheter gällande egenkontroll
 • arbeta för en mera enhetlig tillsyn nationellt

Län som deltar i kampanjen:

 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Örebro
 • Östergötland
 • Kalmar
 • Halland
 • Jönköping
 • Jämtland
 • Gävleborg
 • Värmland
 • Skåne
 • Dalarna
 • Södermanland
 • Västernorrland