Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn

Vätgas har fått en allt tydligare roll som ett sätt att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Både stora och små vätgasanläggningar planeras i landet. Men hur ska de regleras ur miljöskydds- och säkerhetssynpunkt och vad bör tillsynen inriktas på? Detta kommer vi att titta närmare på i projektet

Produktion av vätgas – i prövning och tillsyn