Invasiva främmande arter

Jättelokan sträcker sig upp mot en blå himmel.

Invasiva främmande arter Miljösamverkan Sverige har under några år arbetat med flera olika projekt om invasiva främmande arter. På denna sida hittar du information om de olika projekten och länkar till våra publikationer.  Fälthandbok Miljösamverkan Sverige publicerade i december 2023 en tredje utgåva av den populära fälthandboken om invasiva främmande arter (IAS). Precis som den […]

Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggning på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. […]

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn Länsstyrelsen har i uppgift att vägleda kommunerna i det tillsynsarbete som kommunerna ska bedriva enligt miljöbalken. Länsstyrelsens tillsynsvägledning ska främja en effektiv och likvärdig operativ tillsyn och en rättssäker tillämpning. Den ska vidare stödja kommunen och bedrivas regelbundet och systematiskt. Tillsyn Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs […]

Informationsmaterial Artskydd

Artskydd

Artskyddet är ett svårgenomträngligt område som berörs av flera nationella lagstiftningar samt internationella konventioner och direktiv. Det finns en stor kunskapsbrist om bestämmelserna, framför allt hos allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelsernas förebyggande tillsyn av artskyddet i form av informationsspridning har därför stor betydelse. För att underlätta den förebyggande tillsynen har Miljösamverkan Sverige i ett projekt tagit […]