Informationsmaterial Artskydd

Artskyddet är ett svårgenomträngligt område som berörs av flera nationella lagstiftningar samt internationella konventioner och direktiv. Det finns en stor kunskapsbrist om bestämmelserna, framför allt hos allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelsernas förebyggande tillsyn av artskyddet i form av informationsspridning har därför stor betydelse.

För att underlätta den förebyggande tillsynen har Miljösamverkan Sverige i ett projekt tagit fram informationsmaterial som är riktat till allmänhet och verksamhetsutövare. Syftet är att det kan öka förståelsen för artskyddet och minskar risken för artskyddsbrott. Gemensamt nationellt informationsmaterial ger även en mer likartad tillämpning av artskyddsbestämmelserna. Under 2021 har vi gått igenom materialet och uppdaterat det. 

Här finns informationsmaterialet anpassat att läsa på webben:

En souvenir för livet (pdf).

Exotiska djur som hobby (pdf).

Fladdermöss (pdf).

Handel med djur (pdf).

Handel med föremål av hotade arter (pdf).

Hotade arter i naturmedicin (pdf).

Mässor – tillfällig förevisning av levande djur (pdf).

Vilda djur på besök hemma (pdf).

Vill du skriva ut foldrarna på skrivare, använd dig av filerna nedan. När du laddat ned filen kan du utifrån filens namn se vilket pappersformat som behövs och hur den ska vikas. Generellt gäller dubbelsidig utskrift.

En souvenir för livet (pdf).

Exotiska djur som hobby (pdf).

Fladdermöss (pdf).

Handel med djur (pdf).

Handel med föremål av hotade arter (pdf).

Hotade arter i naturmedicin (pdf).

Mässor – tillfällig förevisning av levande djur (pdf).

Vilda djur på besök hemma (pdf).

CITES

För att skydda de nästan 40 000 djur‐ och växtarter som är hotade av handel
har fler än 170 länder kommit överens om att begränsa handeln genom
en överenskommelse kallad CITES ‐ Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Inom EU tillämpas CITES genom en flera gemensamma förordningar. Arterna är samlade i en lista. Handel med CITES‐listade arter tillåts bara om den inte påverkar arternas möjlighet att överleva.

CITES

Läs mer om CITES-lagstiftningen och hur den berör dig via länkarna ovan.

Projektdeltagare

Mia Kjällander, Länsstyrelsen Östergötland
Per Levenskog, Länsstyrelsen Skåne
Johanna Månsson Wikland, Länsstyrelsen Örebro
Lena Strömvall, Länsstyrelsen Västmanland
Urban Westerlind, Länsstyrelsen Uppsala
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige