Invasiva främmande arter

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter ska bland annat 66 listade arter utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp.

Ärendena förväntas bland annat innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser samt hantering av arter som det handlas med inom exempelvis akvarie- eller trädgårdsnäringar. Länsstyrelserna behöver bygga upp gemensamma rutiner så att beslutstagande och rapportering till EU sker på samma sätt och med samma effektivitet. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan flera myndigheter.​

För att underlätta arbetet har projektet tagit fram ett handläggarstöd för en effektiv, kvalitativ och rättssäker handläggningsrutin. Handläggarstödet färdigställdes våren 2020.

Hantering av invasiva främmande arter – handläggarstöd (PDF)

Utbildningsmaterial

Projektet har även tagit fram ett utbildningsmaterial om invasiva främmande arter. Det är i första hand anpassat för internutbildningar vid länsstyrelser, men delar av det kan även användas av till exempel kommuner.

Utbildningsmaterialet finns åtkomligt på länsstyrelsernas samarbetsyta för natur. Kontakta din länsstyrelse om du vill ha tillgång till materialet.

Presentation av utbildningsmaterialet, webbinarie, Youtube

Spellista med alla föreläsningar från webbinarie om invasiva arter, Youtube

Projektdeltagare

Eric Bergwall, Länsstyrelsen Värmland
Lena Bondestad, Länsstyrelsen Norrbotten
Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen Dalarna
Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige
Yvonne Liliegren, Länsstyrelsen Jönköping

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.