Invasiva främmande arter – mallar

Jättelokan sträcker sig upp mot en blå himmel.

Det kan i många fall vara svårt för länsstyrelserna att kommunicera beslut och förelägganden gällande invasiva främmande arter. Det finns heller ingen nationell likriktning hos länsstyrelserna när det gäller hur information ges till fastighetsägare. Detta ska vi förhoppningsvis råda bot på i det nystartade projektet ”IAS-mallar” som ska arbeta fram just mallar för kommunikation, information och föreläggande.

Sidan för invasiva främmande arter (IAS)