Anmälningspliktiga vattenverksamheter

våtmark varnhem klostersjön

Projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker är färdigt. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En övergripande rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter är även utlagd här på webben.

Projektsidan för Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker