Fälthandbok om invasiva främmande arter

Framsida av fälthandbok IAS

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka inrapporteringen av IAS. En ökad inrapportering förbättrar chanserna att kunna sätta in de så viktiga begränsnings- och utrotningsåtgärderna i tid. En digital, klickbar fälthandbok samt bilagesamling med QR-koder hittar du på vår sida om invasiva främmande arter (IAS).