Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Egenkontrollen är generellt bristfällig vid landets vattenkraftverk. Samtidigt bedrivs det inte så mycket tillsyn och den tillsyn som bedrivs är inte enhetlig. Under 2019-2021 har projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” genomförts där ett handläggarstöd tagits fram. Som en fortsättning på det projektet startade vi upp ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk” där vi arbetade fram det material som behövs för att göra egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk samt genomförde en nationell tillsynskampanj.

Nationell tillsynskampanj

Under våren 2023 genomförde vi en nationell tillsynskampanj där alla länsstyrelser var inbjudna att delta. Under kampanjen gjorde länsstyrelserna tillsyn på vattenkraftverk med fokus på egenkontroll. Kampanjen pågick från den 1 februari till den 31 maj. Nedan hittar du som är verksamhetsutövare informationsfilmer om egenkontroll och en mall för egenkontroll. Du som arbetar på en länsstyrelse hittar mallar och annat material på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. Efter kampanjens avslut gjorde vi en utvärdering som du hittar här (PDF).

Inom projektet har vi tagit fram fyra informationsfilmer:

Egenkontroll (Youtube) 

Så här funkar konnektivitet (Youtube) 

Miljöanpassning av vattenkraftverk Faunapassager (Youtube)

Uppföljning av vattenkraftens miljöanpassningar och miljöpåverkan (publiceras inom kort) 

Projektgruppen har tagit fram en mall för egenkontroll som du som verksamhetsutövare kan använda dig av. I dokumentet ”Introduktion till mall för egenkontroll” kan du läsa hur det är tänkt att mallen ska användas.

Introduktion till mall för egenkontroll (PDF)

Bilaga 1 Mall för egenkontroll (Word)

Bilaga 2 Riskbedömning (PDF)

Bilaga 3 Miljöundersökningar (PDF)

Projektgrupp

  • Nils Hedberg, Länsstyrelsen Kalmar
  • Maria Hellström, Länsstyrelsen Örebro
  • Weronica Klasson, Länsstyrelsen Östergötland
  • Emelie Sjöström, Länsstyrelsen Västerbotten (till och med augusti 2022)
  • Cecilia Carlsson, Länsstyrelsen Västerbotten (från och med augusti 2022)
  • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige