Strategisk naturtillsyn

Den planerade tillsynen inom naturvårdsområdet behöver öka för att säkerställa syftet med miljöbalken. Tillsynsarbetet behöver i många fall få en ökad prioritering.

Miljösamverkan Sverige har under 2017-2019 genomfört projekt inom naturtillsyn i en tvåstegsraket. Först gjorde vi en fördjupad kartläggning av länsstyrelsernas arbete med prövnings- och tillsynsarbete inom naturvården. Därefter gick vi vidare med att ta fram arbetssätt för en strategisk naturtillsyn. Arbetet gjordes i samverkan med Naturvårdsverket.

Kartläggningen visade:

  • vilka förutsättningar länen har,
  • vilka tillsynsområden som är viktigast i olika delar av landet,
  • vilka utmaningar som finns hos olika län,
  • framgångsfaktorer som kan spridas till andra.

I den fördjupade kartläggningen framkom tydligt att länsstyrelserna arbetar väldigt olika med naturtillsyn och prövning. Särskilt tydligt är det inom tillsynen. Det finns ett behov av förslag på riktning och mer samsyn i arbetet.

Projektet Strategisk naturvårdstillsyn fick därmed i uppdrag att ta fram arbetssätt som kan användas för att få en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn.

Uppdatering augusti 2022: I och med miljötillsynsstrategin har begreppet ”naturvårdstillsyn” ändrats till ”naturtillsyn”.

Fördjupad kartläggning (PDF)

Strategisk naturvårdstillsyn – slutrapport (PDF)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.