Aktualisering av tillsynsplansmodellen

Miljösamverkan Sverige tog fram en modell för tillsynsplan i projektet ”Optimal tillsynsplan” år 2010–2011. Modellen togs fram flera år innan projektet om behovsutredning genomfördes. Eftersom modellen för behovsutredning kastade omkull väsentliga begrepp inom tillsynen behöver modellen för tillsynsplan uppdateras så att de båda planeringsmodellerna korrelerar med varandra.

Syftet med projektet är att arbeta fram ett underlag som skapar förutsättningar för en likriktad och användbar tillsynsplansmodell. Modellen ska korrelera med behovsutredningsmodellen, möjliggöra jämförelser mellan länen och genom detta även skapa överblick. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden för modellen. Prioriteringar av tillsynen ska framgå på ett tydligt sätt.

Projekttiden har förlängts och projektet pågår till och med oktober 2022.

Projektplan Aktualisering av tillsynsplansmodellen (pdf)

Projektdeltagare ​

Karin Bovin, ​Länsstyrelsen Jönköping
Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping (från november​​ 2021)​
Malin Hjelm, ​Länsstyrelsen Uppsala (till november 2021)
​Helena Holmgren, ​Länsstyrelsen Skåne
​Kristina Nyhlén, ​Länsstyrelsen Östergötland (till maj 2022)
Weronica Klasson, Länsstyrelsen Östergötland (från november 2021)
Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.