Aktualisering av tillsynsplansmodellen

Miljösamverkan Sverige tog fram en modell för tillsynsplan i projektet ”Optimal tillsynsplan” år 2010–2011. Modellen togs fram flera år innan projektet om behovsutredning genomfördes. Eftersom modellen för behovsutredning kastade omkull väsentliga begrepp inom tillsynen behövde modellen för tillsynsplan uppdateras så att de båda planeringsmodellerna korrelerar med varandra.

Syftet med projektet var att arbeta fram ett underlag som skapar förutsättningar för en likriktad och användbar tillsynsplansmodell. Modellen skulle korrelera med behovsutredningsmodellen, möjliggöra jämförelser mellan länen och genom detta även skapa överblick. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn skulle utgöra grunden för modellen och prioriteringar av tillsynen skulle framgå på ett tydligt sätt.

Projektet pågick till och med oktober 2022.

Projektplan (pdf)

Det framtagna materialet består av en modell för tillsynsplan med tillhörande stöddokument.

Modell för tillsynsplan (docx)

Stöd vid användning av modell för tillsynsplan (pdf)

Projektgruppen presenterar materialet vid ett webbinarium den 21 oktober 2022 (Youtube)

Presentationen som projektgruppen visar vid webbinariet (pdf)

Projektdeltagare ​

Karin Bovin, ​Länsstyrelsen Jönköping (från februari 2021)
Ingrid Camper, Länsstyrelsen Jönköping (till februari 2021)
Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping (från november​​ 2021)​
Malin Hjelm, ​Länsstyrelsen Uppsala (till november 2021)
​Helena Holmgren, ​Länsstyrelsen Skåne
​Kristina Nyhlén, ​Länsstyrelsen Östergötland (till maj 2022)
Weronica Klasson, Länsstyrelsen Östergötland (från november 2021)
Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige