Fyra nya projekt

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Under november startade vi rekordmånga projekt:

Bedömning av miljöpåverkan, Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden, Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter och Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk.

Kika gärna in på projektsidorna. Där hittar du mer information om vad projekten handlar om.

Bedömning av miljöpåverkan

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk