Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. För att uppfylla miljömålen och erhålla högre miljönytta krävs det åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna. En handlingsplan är därför ett hjälpmedel för att den aktuella verksamhetsutövaren både ska kunna bedriva egenkontroll på ett bra och genomtänkt sätt och verka för att fler förorenade områden blir åtgärdade inom verksamhetsområdet.

Det finns behov av ett nationellt vägledningsmaterial för att underlätta för tillsynsmyndigheterna att använda metodiken med handlingsplaner och det är vad Miljösamverkan Sveriges projekt Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden ska arbeta fram under 2022.

Projektplan Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden (pdf) Observera att projektplanen inte uppdateras vid eventuella förändringar.

Projektdeltagare ​

Erik Eneroth, ​Länsstyrelsen Skåne
Annie Gustafsson, Länsstyrelsen Jönköping​
Stephanie Hansevi, ​Länsstyrelsen Södermanland
​Emma Kraft, ​Länsstyrelsen Örebro
​Anna Lejon, ​Miljösamverkan Sverige