Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess.

Hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige projektet Bedömning Av Miljöpåverkan. Syftet med projektet är att:

  • underlätta arbetet med bedömning av miljöpåverkan för handläggare och verksamhetsutövare
  • bidra till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna när det gäller miljöbedömningar
  • möjliggöra ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för beslut om betydande miljöpåverkan

Projektet kommer att utveckla ett digitalt verktyg som grundar sig i 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen och omfattar 9 och 11 kap. miljöbalken, såväl helprövning som ändringstillstånd. Målet är att verktyget ska vara tillgängligt internt inom länsstyrelserna till stöd för handläggarna och externt som en service till verksamhetsutövarna. Detta är ett utvecklingsprojekt som ställer höga krav på kompetens och kreativitet. För att nå målet samarbetar vi med Förvaltningsobjekt Miljöskydd samt Förvaltningsobjekt Vatten och miljömål. Till stöd har vi även en IT-arkitekt. Vi planerar att vara klara i början av 2023.

För att vi ska lyckas krävs dessutom att samtliga länsstyrelser bidrar med underlag till projektet.

Projektplan för Bedömning av miljöpåverkan

Projektgrupp

Sedigheh Abdollhai, Länsstyrelsen i Dalarnas län (från mars 2022)

Karl-Martin Calestam, Länsstyrelsen i Stockholms län

Julia Holm, Länsstyrelsen i Jönköpings län (från mars 2022)

Andreas Johansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Maria Lundgren, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Erik Sundqvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län (till mars 2022)

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.