Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggning på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. […]

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Handlingsplaner

Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. För att uppfylla miljömålen och erhålla högre miljönytta krävs det åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna. En handlingsplan är därför ett hjälpmedel för att den aktuella verksamhetsutövaren både ska kunna bedriva egenkontroll på ett bra och genomtänkt sätt och verka för […]