Välkommen till vår nya webbplats!

Miljösamverkan Sverige har nu en ny webbplats! Webbplatsen har fått ett helt nytt utseende och vår förhoppning är att du enkelt ska kunna hitta och läsa om våra projekt.

Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning

Bild på ett paragraftecken som står lutat mot en tegelvägg.

I detta handläggarstöd hittar du en beskrivning över domstolsprocessen som du som handläggare i prövningsärenden för vattenverksamheter behöver ha kunskap om. Det är tänkt att kunna användas under tiden du arbetar med ett prövningsärende för att underlätta för dig som handläggare och för att du ska veta vad länsstyrelsen har för roll i de olika […]

Hotade arter i alternativ medicin – Vägledning och underlag för tillsyn

Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som medicinalväxter är skyddade från handel. Denna rapport kan användas som vägledning och underlag för tillsyn inom området handel med hotade arter i alternativ medicin. Vägledningen innehåller bland annat en lathund med ett antal grupper av utvalda arter, artbeskrivningar, vetenskapliga namn, […]