Hotade arter i alternativ medicin – Vägledning och underlag för tillsyn

Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som medicinalväxter är skyddade från handel. Denna rapport kan användas som vägledning och underlag för tillsyn inom området handel med hotade arter i alternativ medicin. Vägledningen innehåller bland annat en lathund med ett antal grupper av utvalda arter, artbeskrivningar, vetenskapliga namn, de namn under vilka arterna säljs samt bilder av de förpackningar som arten ofta återfinns i.

Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige i samverkan med Naturvårdsverket som tillsynsvägledande myndighet, Jordbruksverket, Tull-, Polis- och Åklagarmyndigheten samt organisationen WWF/Traffic.

Hotade arter i alternativ medicin – Vägledning och underlag för tillsyn