Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Vattenbassänger och rör på ett avloppsreningsverk

Vill du veta resultatet av vår nationella tillsynskampanj vid avloppsreningsverk? Upplägget var ett nytt grepp från Miljösamverkan Sveriges sida med deltagare från såväl länsstyrelser som kommuner.

Uppslutningen var mycket god, cirka hälften av alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk i landet besöktes i tillsynskampanjen.
Vi har ställt samman en rapport som du kan ta del av på projektsidan Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk.