Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning

En arbetsmaskin kör fram över en stor hög med sand/grus

Under 2006 togs det fram en exempelsamling om efterbehandling av täkter. I exempelsamlingens inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av olika aspekter vid bedömning och planering av efterbehandling av täkter. I rapporten redovisas även 15 exempel på efterbehandlade täkter med en allmän bakgrund, hur efterbehandling skett, vilka problemområden som funnits och vilka kostnader som uppstått. […]